SPEAKING

Bộ dự đoán đề IELTS Speaking Full 3 parts Quý 2/2020 (tháng 6,7,8)

Như thường lệ, mỗi quý lại chứng kiến sự thay đổi bộ đề IELTS Speaking, bên cạnh một số đề cũ được giữ lại, thì đã có thêm một số đề mới và lạ được bổ sung. Đó chính là lí do vì sao phải có bộ đề Forecast Speaking quý 2/2020 (tháng 6-8) này.

Download tại đây
Bài viết cùng danh mục
IELTS SPEAKING PART 1: STUDY
Samples for questions related to the topic "STUDY" in IELTS SPEAKING PART 1 (Band 6.5 and Band 7.5+)
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time when you used the internet to solve a problem  - BAND 8.0+
Describe a time when you used the internet to solve a problem. You should say: 
 what problem it was
 when you did this
 how long it took you
 and explain why you used the...
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a film you would like to share with your friends -BAND 8.0+
Describe a film you would like to share with your friend. You should say: What it is Where you watched it Who you watched it with And why you want to share it with your...
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a famous person (still living), not from your country, who you would like to meet -BAND 8.0+
Describe a famous person (still living), not from your country, who you would like to meet. You should say: 
 where this person comes from 
 how you first learned about him...