SPEAKING

Bộ dự đoán đề IELTS Speaking Full 3 parts Quý 2/2020 (tháng 6,7,8)
Bộ dự đoán đề IELTS Speaking Full 3 parts Quý 2/2020 (tháng 6,7,8)
IELTS SPEAKING PART 1: STUDY
Samples for questions related to the topic "STUDY" in IELTS SPEAKING PART 1 (Band 6.5 and Band 7.5+)
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time when you used the internet to solve a problem  - BAND 8.0+
Describe a time when you used the internet to solve a problem. You should say: 
 what problem it was
 when you did this
 how long it took you
 and explain why you used the...
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a film you would like to share with your friends -BAND 8.0+
Describe a film you would like to share with your friend. You should say: What it is Where you watched it Who you watched it with And why you want to share it with your...
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a famous person (still living), not from your country, who you would like to meet -BAND 8.0+
Describe a famous person (still living), not from your country, who you would like to meet. You should say: 
 where this person comes from 
 how you first learned about him...
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time you enjoyed a free day off work or school - BAND 8.0+
Describe a time you enjoyed a free day off work or school You should say: when it was what you didhow long the free time lasted; 
 and explain how you felt about it
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a product or application which is based on artificial intelligence  - BAND 8.0+
Describe a product or application which is based on artificial intelligence You should say: What it is What it is used for How it is used And explain what you think of it
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a female leader you would like to meet-BAND 8.0+
Describe a female leader you would like to meet You should say: Who she is What she does What she is like And explain why you would like to meet her
IELTS 2019 Speaking Questions - Bộ câu hỏi dự đoán IELTS SPEAKING THÁNG 9 -12/ 2019
IELTS 2019 Speaking Questions - Bộ câu hỏi dự đoán IELTS SPEAKING 2019 - Được cập nhật liên túc. Các bạn chuẩn bị thi có thể tham khảo các câu hỏi này để có sự chuẩn bị thật...
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a place you remember well that is full of colors -BAND 8.0+
7. Describe a place you remember well that is full of colors. You should say: What it is Where it is How it looks like And explain why you remember it well
IELTS 2019 Speaking Questions - Bộ câu hỏi dự đoán IELTS SPEAKING 2019
IELTS 2019 Speaking Questions - Bộ câu hỏi dự đoán IELTS SPEAKING 2019 - Được cập nhật liên túc. Các bạn chuẩn bị thi có thể tham khảo các câu hỏi này để có sự chuẩn bị thật...
Cấu trúc bài thi IELTS SPEAKING
Phần thi môn Nói đánh giá khả năng nói của bạn và diễn ra trong vòng 11 đến 14 phút. Mỗi phần thi đều được ghi âm.