SPEAKING

Cấu trúc bài thi IELTS SPEAKING


Nói - IELTS Speaking 

(Thời gian: tầm 15 phút)

Phần thi môn Nói đánh giá khả năng nói của bạn và diễn ra trong vòng 11 đến 14 phút. Mỗi phần thi đều được ghi âm.

Vui lòng lưu ý rằng phần thi môn Nói của hai hình thức Học thuật và Tổng quát đều giống nhau.

Phần 1

Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và vài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

Phần 2

Bạn sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói tối đa hai phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết thúc phần thi.

Phần 3

Bạn sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này tạo cơ hội cho bạn thảo luận thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

Phần thi môn Nói được tiến hành theo cách không cho phép bạn lặp lại các câu trả lời đã trình bày trước đó.

Tài liệu luyện thi mẫu

Để tham khảo đề thi mẫu, vui lòng XEM THÊM Ở CÁC LINK SAU (NGUỒN: BRITISH COUNCIL)

Bài viết cùng danh mục
Bộ dự đoán đề IELTS Speaking Full 3 parts Quý 2/2020 (tháng 6,7,8)
Bộ dự đoán đề IELTS Speaking Full 3 parts Quý 2/2020 (tháng 6,7,8)
IELTS SPEAKING PART 1: STUDY
Samples for questions related to the topic "STUDY" in IELTS SPEAKING PART 1 (Band 6.5 and Band 7.5+)
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a time when you used the internet to solve a problem  - BAND 8.0+
Describe a time when you used the internet to solve a problem. You should say: 
 what problem it was
 when you did this
 how long it took you
 and explain why you used the...
IELTS SPEAKING PART 2: Describe a film you would like to share with your friends -BAND 8.0+
Describe a film you would like to share with your friend. You should say: What it is Where you watched it Who you watched it with And why you want to share it with your...